ความรู้เรื่องเพชร > #*ระดับสีเรียกของไทยกับระบบของ GIA  
 
 

สำหรับคนไทยจะเรียกสีของเพชรว่า "น้ำ"

          ในที่นี้จะเทียบเคียงระดับสีเรียกของไทย กับระบบของ GIA ได้ดังนี้

     น้ำ 100  เท่ากับ  อักษร  D

     น้ำ  99  เท่ากับ  อักษร  E

     น้ำ  98  เท่ากับ  อักษร  F

     น้ำ  97  เท่ากับ  อักษร  G

     น้ำ  96  เท่ากับ  อักษร  H

     น้ำ  95  เท่ากับ  อักษร  I

 

 
 
03 มิถุนายน 2563 เวลา 01:18:53

เลขที่ 50 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เส้นโรงแรมเจบี ฝั่งตรงข้าม บริษัท Lux )
โทรศัพท์ 06-4536-2289 , 0-7426-1455
โทรสาร 0-7426-1456
Email: skdiamondhatyai.rung@gmail.com Line: @skdiamondhatyai
© 2013 SK-Diamond Hatyai Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)