ความรู้เรื่องเพชร > #*นพเก้า หรือนพรัตน์*  
 
 

“นพเก้า” หรือ “นพรัตน์” เป็นอัญมณี 9 ชนิด ที่ถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด ประดับด้วยเพชรและพลอยสำคัญ        อีก 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน (นิลกาฬ) มุกดาหาร เพทายและไพฑูรย์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ถือเป็นของสูง  เป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง เลิศด้วยความดีงามทั้งปวง

                    คำกลอน "นพเก้า"

เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงก่ำโกเมนเอก

สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์

 

 

 

 
 
29 มิถุนายน 2563 เวลา 00:08:11

เลขที่ 50 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เส้นโรงแรมเจบี ฝั่งตรงข้าม บริษัท Lux )
โทรศัพท์ 06-4536-2289 , 0-7426-1455
โทรสาร 0-7426-1456
Email: skdiamondhatyai.rung@gmail.com Line: @skdiamondhatyai
© 2013 SK-Diamond Hatyai Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)